Home

Oproep van Dar Es Salaam kliniek in de Gazastrook: dringend behoefte aan medicijnen…

Vanaf de Dag van het Land op 30 maart tot de Nakba-herdenking op 15 mei zullen inwoners van Gaza uit protest in een tentenkamp langs de oostelijke afzetting van de Gazastrook verblijven. Israel zet snipers in om de demonstranten te ontmoedigen. Het Dar Essalam Ziekenhuis bevindt zich in Khan Younis waar de protesten hevig zijn en waar veel slachtoffers vallen. Deze geldinzameling is bedoeld om geld op te halen voor medicijnen en andere middelen die nodig zijn voor de behandeling van demonstranten die slachtoffer worden van de Israelische agressie. Ga naar onze donatiepagina (knop rechtsboven) of volg deze link voor meer info: https://www.geef.nl/nl/actie/help-het-dar-essalam-ziekenhuis-in-khan-younis/donateurs
.

DE LINKSE SAMENWERKING IN ROTTERDAM IS OPGEBLAZEN: Kritiek op Israël en antisemitisme

De linkse samenwerking in Rotterdam is opgeblazen. De bom werd zorgvuldig geplaatst en is afgegaan. Nida neemt geen afstand van een oude tweet en daar is nu vier jaar na dato ophef over. De Islamofobe Rotterdamse en landelijke politici kunnen tevreden zijn.

Wat mij als lid van het Palestina Komitee Rotterdam daaraan opvalt, is het gegeven dat de strekking van die tweet inhoudelijk door niemand is weerlegd. Er werd alleen schande over gesproken, de verontwaardiging was groot. De tweet is zelfs bestempeld als antisemitisch.

Ik vraag me af of het hier ontbreekt aan historisch besef van een grote groep Nederlandse politici, maar ook van politieke verslaggevers  uit  het Haagse circuit  ( zie de reacties van Ron Fresen en Dominique van de Heyde) of speelt er iets anders en zijn politici bang om zich uit te spreken?

Zit Nida met die tweet zo ver bezijden de waarheid en is die tweet antisemitisch? Volgens de tweet zijn er zes vergelijkingen te maken tussen Israël en ISIS, waarbij het noemen van  de staat Israël als zijnde op een illegale manier  gecreëerd,  misschien de meeste weerstand oproept. Als je echter kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van Israël  dan kom je uit op twee historische gebeurtenissen nl. de Balfour Declaratie waarbij in 1917 Engeland aan de joden een thuisland in Palestina beloofde, gevolgd door het verdeelplan van de VN in 1947 waarbij het grootste deel van Palestina aan de joden werd toegewezen tegen de uitdrukkelijke wil van de Palestijnse bewoners. Het lijkt me logisch, je kunt geen land, dat niet van jou is, weggeven aan een ander volk. Welke Nederlander zou akkoord gaan als de VN zou besluiten het grootste deel van Nederland aan een verdrukt volk te geven (b.v. Syrische vluchtelingen) omdat zij ook recht hebben op een veilig thuis. Dat Israël dus ontstaan is door het Westen is nu wel duidelijk en ook op welke niet fraaie manier dat is gebeurd.

In Palestina woonden voor de inmenging door het Westen, Palestijnse christenen, Palestijnse moslims en Palestijnse joden broederlijk naast elkaar. De Palestijnse joden vormden een  minderheid (b.v. in 1922 hadden joden 2,5 % van de grond in Palestina in bezit). Nadat de zionisten hun zinnen hadden gezet op Palestina kwam er een migratie van joden, voornamelijk uit Europa, op gang.

De vestiging van de staat Israël ging gepaard  met de bloedige verdrijving van de oorspronkelijke bevolking, de Palestijnen. Meer dan 750.000 Palestijnen zijn verdreven, 500 steden en dorpen zijn verwoest. Deze verdrijving werd uitgevoerd door terroristische organisaties als de Haganah  en de Irgun. Wel lag er een heel plan aan ten grondslag (Plan Dalet).  Deze feiten uit 1947 en 1948 zijn lange tijd ontkend en verzwegen maar joodse historici zoals Ilan Pappé hebben deze gebeurtenissen beschreven en erkend. Erkend  dat het  hier ging (en nog steeds gaat) om een etnische zuivering.  Ziehier dat een vergelijking met ISIS niet zo vreemd is.

Ook zionisten beroepen zich net als ISIS op het geloof. De joden zouden recht hebben op Palestinaomdat dat zo staat in de Thora, de joden zijn het uitverkoren volk en zij hebben recht op het Beloofde Land.

Het terroriseren van de oorspronkelijke bevolking, de Palestijnen gaat onverminderd door. Een onmenselijke blokkade van Gaza die al meer dan tien jaar duurt en waarbij noodzakelijke eerste levensbehoeften aan 2 miljoen mensen worden ontzegd; de 50 jaar durende bezetting van de Westelijke Jordaanoever; de dagelijkse schendingen van mensenrechten ( Staat van beleg wist er 766 te rapporten, alléén nog maar over de maand februari 2018 zie http://staatvanbeleg.com/2018/03/06/overzicht-februari-2018/)

En tenslotte de internationale gemeenschap die niet ingrijpt bij al deze schendingen. Wel wordt Israël keer op keer  veroordeeld door de internationale gemeenschap middels VN-resoluties en resoluties van de veiligheidsraad (indien deze niet geblokkeerd worden door de VS). Israël lapt echter iedere resolutie aan de laars want men weet dat er geen sancties op volgen. Zo kan Israël straffeloos haar gang gaan met de verdere verdrijving en onderdrukking van de Palestijnen. De Palestijnen die schandalig in de steek worden gelaten door de internationale gemeenschap. En oh wee, probeer het niet voor de Palestijnen op te nemen, want dan ben je een antisemiet. Nog nooit een woord gehoord dat zo misbruikt wordt als dit. Kritiek op Israël is echter heel wat anders dan racisme tegen joden. Net zoals b.v. kritiek op een Italiaanse regering geen racisme tegen katholieken is.  Dit weten heel veel mensen natuurlijk, zionisten als geen ander. De hele bedoeling van het gebruik van het woord antisemitisme heeft maar één doel namelijk mensen de mond snoeren die iets over Israël durven te zeggen.

Het is maar weer eens gebleken deze week en Nourdin El Ouali kan daar nu over meepraten. Kritiek op Israël kan je je carrière kosten, een uitzondering daarop is misschien wel de vorige week overleden natuurkundige Stephan Hawking die van harte de boycot tegen Israël ondersteunde. Maar ja, daar hoor je dan weer niets over in berichtgeving omtrent zijn overlijden.

Terwijl in de hele wereld de mensheid er steeds meer achter komt wat er in Israël gebeurt  en dit land de feiten niet meer kan verbergen, lijkt het erop dat men in Nederland steeds dommer en meer onwetend wordt. Feiten schijnen er niet toe te doen, propaganda uit Israël des te meer.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Nakba voor de Palestijnen plaatsvond. De Nakba,  het Arabische woord voor catastrofe, het begin van de verdrijving van de oorspronkelijke bewoners in Palestina. Op 12 mei zullen wij dit in Rotterdam herdenken.

En ja inhoudelijk is er met die tweet van Nida niet zoveel aan de hand. Elke vergelijking gaat mank zo ook deze, maar om van antisemitisme te spreken, dat lijkt me een gebrek aan goede argumenten.

Hieronder staat de desbetreffende tweet:…

 

.

MEER DAN 120 MENSENRECHTENORGANISATIES ROEPEN DE GIRO D’ITALIA OP OM DIT WIELEREVENEMENT NIET IN ISRAËL TE LATEN STARTEN VANWEGE DE SCHENDINGEN VAN DE RECHTEN VAN PALESTIJNEN.

 

 

De internationale gemeenschap moet niet de symptomen maar de ziekte te bestrijden. 

Op woensdag 11 oktober bezocht Robert Piper, de humanitaire coördinator van de VN, de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken om te spreken over de humanitaire situatie in Gaza. Volgens Stichting Kifaia is die niet het gevolg van orkaan of overstroming, maar van beleid. Opgesteld in Tel Aviv en feitelijk gedoogd door de internationale gemeenschap. De oplossing ligt dus niet in het sturen van medicijnen maar in opheffing van de blokkade.


.

Politieagenten schenden grondrechten van vrijwilligers van het Palestina Komitee Rotterdam

Het Palestina Komitee Rotterdam houdt geregeld supermarktinspecties in Rotterdam om vast te stellen of die supermarkten Israëlische producten verkopen die op gestolen Palestijnse grond zijn verbouwd. Het Palestina Komitee Rotterdam heeft zich aangesloten bij de beweging die dergelijke producten boycot. Na de inspectie bij de Albert Heijn op 27 mei 2017, heeft een manager van die supermarkt twee agenten van de politie opgeroepen waarna de volgende inspectie bij de Dirk van den Broek onmogelijk werd gemaakt. Lees verder op de pagina BDS acties….

.

NIEUWS: STICHTING WILDE GANZEN STEUNT ONZE CAMPAGNE “LICHT VOOR GAZA”!
Geef gul op rekeningnummer NL 94 INGB 0006360364 ten name van Stichting Palestina te Rotterdam, onder vermelding van “Licht voor Gaza”.

Wilde Ganzen gelooft dat kleinschalige, concrete projecten het verschil maken in de levens van mensen in armoede. Daarom steunt Wilde Ganzen duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking. Dát is hun manier van armoedebestrijding. Bezoek de website van Wilde Ganzen op: https://www.wildeganzen.nl/

In 2015 zijn er op die manier 267 projecten gerealiseerd in 57 landen wereldwijd. Vanaf  2017 nu ook in Palestina met de campagne “Licht voor Gaza”. Wij zijn ontzettend blij met deze steun, die betekent dat de opbrengst van de campagne “Licht voor Gaza” ten behoeve van de Dar Es Salaam kliniek met 50% wordt vermeerderd door Wilde Ganzen. Lees meer over de campagne onder de knop “Humanitaire campagne”.

Lees meer over de actie in dit interessante artikel op de website van Human Rights Forum:

.

JOIN THE BDS-MOVEMENT to end Israel’s regime of injustice.
Als je wilt weten waarom, kijk dat dit korte filmpje van de Amerikaans organisatie Jewish Voice for Peace (in Engels op facebook). 

.

ISM logoSpeciale aandacht voor een bijzondere organisatie met bijzondere mensen:
International Solidarity Movement (lees meer onder de knop: “in de schijnwerper”) logo ISM