Humanitaire campagne

De humantaire campagnes (veelal geldinzamelingsacties voor medische instellingen in de Gazastrook) worden georganiseerd door de Stichting Palestina, al dan niet in samenwerking met het samenwerkingsverband “Rotterdam voor Gaza”.

NOODHULP VOOR DE DAR ES SALAAM KLINIEK.
Namens de kliniek zijn wij u dankbaar voor de donaties in het kader van de inzamelingsactie “noodhulp voor de Das Es Salaam kliniek”. In het rapport van de kliniek kun u meer lezen over de resultaten. Final Report Nov 2018

.

“Licht in GAZA!” is de naam van de huidige humanitaire campagne van de Stichting Palestina ten behoeve van de Dar Es Salaam kliniek in de Gazastrook. De campagne loopt al enkele jaren en regelmatig collecteren vrijwilligers van het Samenwerkingsverband “Rotterdam voor Gaza” (waaronder de Stichting Palestina) vol overgave in de drukke winkelstraten van Rotterdam (Beursplein, Binnenwegplein). Het doel van de campagne (het ziekenhuis onafhankelijk maken van de grillige stroomvoorziening door Israël door geld in te zamelen voor zonnepanelen) wordt steeds meer bereikt. Onderstaande artikelen en foto’s geven daar een bemoedigend beeld van.

Wilde ganzen steunt het project “Licht in Gaza!”.Wilde Ganzen gelooft dat kleinschalige, concrete projecten het verschil maken in de levens van mensen in armoede. Daarom steunt Wilde Ganzen duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking. Dát is hun manier van armoedebestrijding. Bezoek de website van Wilde Ganzen op: https://www.wildeganzen.nl/

 

De Dar es Salaam kliniek rapporteert: de stand van zaken in december 2017.
De kliniek heeft ons een indrukwekkende fotoreportage toegestuurd. Klik op onderstaande foto’s en zie waartoe de inzet van de trouwe en volhardende vrijwilligers in Rotterdam, die in weer en wind gecollecteerd hebben, heeft geleid (met hulp van De Wilde Ganzen).

.

LICHT IN GAZA! Deze financiële campagne voor de Dar Es Salaam kliniek in de Gazastrook loopt al enkele jaren en werpt zijn vruchten af. Hieronder een impressie van de resultaten die de vele vrijwilligers hebben bereikt.

Het Dar Essalaam ziekenhuis in het zuiden van de Gazastrook verleent gratis of tegen een kleine vergoeding  medische zorg aan veelal arme mensen. Het ziekenhuis heeft net als alle andere gebouwen en woonhuizen te maken met een ernstig tekort aan elektriciteit. Israël heeft de enige elektriciteitscentrale in Gaza  gebombardeerd in de zomer van  2014. De centrale is nog steeds niet gerepareerd, ook omdat Israël de daarvoor benodigde goederen niet toelaat in de Gazastrook.

Per dag is er slechts zes uur stroom waar dat natuurlijk 24 uur zou moeten zijn, zeker voor een ziekenhuis.  Aggregaten met dieselolie zijn alternatieven die duur zijn en ook niet altijd voorradig. Om die reden heeft het samenwerkingsverband ‘Rotterdam voor Gaza’ na de bloedige aanval op Gaza in 2014 besloten om het ziekenhuis financieel te ondersteunen zodat het zonnepanelen kan aanschaffen om te voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte. Israël kan de zon immers niet wegbombarderen.

In 2015 zijn we er in geslaagd om door middel van verschillende acties zoals een benefietavond en collectes  een bedrag van € 15.000,- over te maken naar het ziekenhuis. Daarmee konden twee afdelingen voor stroom worden voorzien.

We besloten om deze actie ’Licht voor Gaza’ voor het jaar 2016 te continueren. Ook dit jaar collecteren we één keer per maand van maart t/m december  in het centrum van Rotterdam. Onze vaste standplaats is de hoek Lijnbaan en Korte Lijnbaan. Iedere tweede vrijdag van de maand staan we daar met een spandoek en vragen zo’n 10 tot 15 collectanten aan het winkelend  publiek een bijdrage. Ook delen we flyers uit om mensen te informeren over onze actie en over de situatie in Gaza.

Palestijnse actievoerders uit Amsterdam die o.a. elk weekend op de Dam staan met spandoeken en zich inzetten voor BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties), hebben zich solidair getoond door  een week in juli te collecteren voor hetzelfde doel. Zij hebben daarmee zo’n € 6000,- opgehaald, waarvoor onze hartelijke dank.

Daarnaast hebben wij een bedrag van € 5000,- ontvangen van de Vereniging  Meerwind, een vereniging  die zonder winstoogmerk drie windmolens exploiteert. Een deel van de winst van 2015 bestemden zij voor een project voor duurzame energie in een ontwikkelingsland. Wij hebben hierop ingeschreven en een geldbedrag ontvangen ( www.meerwind.nl).

Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we in de zomer van 2016 al twee keer een bedrag van € 10.000 hebben overgemaakt,  zodat het ziekenhuis verder kon gaan met de uitbreiding van zonnepanelen naar  andere afdelingen.

Zo maken vele bijdragen groot of klein een wezenlijk verschil voor de zieken in Gaza en zeker ook voor de medewerkers zoals dokters en verpleegkundigen  die hun belangrijke werk  kunnen uitvoeren met zo’n min mogelijk  stroomonderbrekingen. Bovendien kan het ziekenhuis hiermee een stap zetten naar een grotere zelfstandigheid van Palestijnen in de Gazastrook en naar een  grotere onafhankelijkheid van Israel.

Wil je een keer meehelpen collecteren, meld je dan aan! Volg de link rechts bovenaan deze pagina in het groene vlak (‘steun rotterdam voor palestina’).

Hieronder drie foto’s van de zonnepanelen en bijbehorende schakelkast.

 

 

 

LICHT IN GAZA

In deze duistere tijden wil Rotterdam voor Gaza een klein beetje licht brengen. Na de oorlog tegenlogo Dar Essalam kliniek Gaza ligt Gaza grotendeels in puin. Woningen, bedrijven, scholen en infra­structurele voorzieningen zijn weggebombar­deerd. Humanitaire hulp waaronder medische zorg is onmogelijk gemaakt. Alle vormen van solidariteit en menselijkheid zijn welkom.

De Gazastrook is een gebied zo groot als twee keer Texel waar 1.8 miljoen mensen wonen, waarvan 1.5 miljoen vluchteling is. Israël bezet Palestina, waaronder de Gazastrook. Het vormt samen met de Weste­lijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) de bezette Palestijnse gebieden. Israël con­troleert het luchtruim, de zee en het vervoer van personen of goederen. Transport is zeer beperkt toegestaan. Zo beperkt dat er voor veel goederen sprake is van een blokkade. De blokkade betreft ook essentiële nutsvoorzie­ningen zoals water en elektriciteit of humani­taire hulp.

“HET IS NOG NOOIT ZO DONKER GEWEEST”

logo Dar Essalam kliniekHet Dar Essalaam ziekenhuis helpt de allerarmsten in het zuiden van de Gazastrook. Door middel van het “Arme Patiënten Fonds” weet het ziekenhuis aan veel mensen die zorg nodig hebben gratis of tegen een kleine vergoeding zorg te verlenen of medicijnen te verstrekken. Ook dit ziekenhuis lijdt onder de bezetting door Israël. “Rotterdam voor Gaza” voert nu actie met het project “Licht voor Gaza”. De eerste fase van de campagne is voltooid en bracht 15.000 euro op. De eerste collectoren zijn geïnstalleerd! Er is echter nog meer hulp nodig dus we gaan door!

Geef gul op rekeningnummer NL 94 INGB 0006360364 ten name van Stichting Palestina te Rotterdam, onder vermelding van “Licht voor Gaza”.

(Stichting Palestina is een ANBI, uw giften zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Onder de knop “Stichting Palestina” vindt u meer informatie. Voor de collecte is vergunning verleend door de gemeente Rotterdam met kenmerk OV.0113401.2014).

Lees over het plaatsen van de zonnepanelen in het “Final Report Solar System Installation”
final report solar syst. installation – jan 2016

Het resultaat van uw donatie kunt u ook bekijken via deze link (naar You Tube): https://www.youtube.com/watch?v=sjo_BYpt82o&feature+youtu.be (Engelstalig).

“Like” de Dar Es Salaamkliniek op: https://www.facebook.com/dar.essalam.hospital101

Rotterdam voor Gaza: http://www.rotterdamvoorgaza.nl/

.