Activiteiten

Voor de agenda met landelijke activiteiten verwijzen wij u naar de website van het Nederlands Palestina Komitee: http://www.palestina-komitee.nl/agenda

Politieagenten schenden grondrechten van vrijwilligers van het Palestina Komitee Rotterdam

Op zaterdag 27 mei hebben leden van het Rotterdamse Palestina Komitee (PKR) weer getracht een supermarktinspectie uit te voeren in het kader van de door het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) geïnitieerde landelijke BDS-campagne.

Tafereel voor de Dirk van den Broek supermarkt. V.l.n.r. een manager van de Albert Heijn, de politieagent, twee vrijwilligers van het Palestina Komitee Rotterdam.

Niet voor de eerste keer en helaas waarschijnlijk ook niet voor de laatste keer, want jarenlang overleg met de levensmiddelenbranche (i.c. het CBL) en de Nederlandse OESO vertegenwoordiging, hebben niet geleid tot een duidelijke afspraak met de branche inzake producten uit de Israëlische nederzettingen op bezet en geroofd Palestijns grondgebied. Niet voor wat betreft het weren van producten van profiteurs van die bezetting, zelfs niet wat betreft het duiden van die producten (hoe onnozel een dergelijke daad ook is: een fietsenwinkel heeft immers ook niet een rek met “wederrechtelijk toegeëigende rijwielen” in de zaak staan).

Het inspectieteam heeft gekozen voor twee supermarkten aan het Bentinckplein. Tegen de verwachting –en de ervaring in- werden het team bij de aankondiging van de inspectie bij AH door de manager –na ruggenspraak met zijn hoofdkantoor-  gesommeerd het pand te verlaten “omdat inspecties door de week worden toegestaan, maar niet op zaterdag”.  Uiteraard is daaraan gehoor gegeven en is gestopt met de inspectie én met het flyeren op het plein bedoeld om het winkelend publiek te informeren over de reden van inspectie.

Het inspectieteam trok toen naar het eveneens aan het Bentickplein gelegen filiaal van Dirk van den Broek; en daar herhaalde zich min of meer hetzelfde verhaal: de AH-manager had zijn Dirk-collega ingeseind. Maar ook de politie gebeld.

De agenten die toen aankwamen bleken geen gewone (buurt)agenten te zijn, maar forse en van o.a. lange wapenstok voorziene politieagenten.

Zij sommeerden het inspectieteam, na legitimatie en –waarschijnlijk- opmaken van proces-verbaal- te stoppen met flyeren en het Bentinckplein te verlaten. Volstrekt tegen de fundamentele burgerrechten in, want het team vormde geen belemmering voor het publiek, riep niet op tot ongeoorloofde daden en maakte geen lawaai of iets dergelijks. De agenten gaven als reden “dat de AH-manager had geklaagd”.  Volgens hem zou het inspectieteam wel zijn winkelend publiek hebben belemmerd. Iets wat absoluut en op geen enkele wijze het geval was. Eén van de teamleden stond op ongeveer vier of vijf meter van de ingang te flyeren; de andere teamleden  op tien meter of meer.

Desgevraagd gaf één van beide agenten zijn dienstnummer; de andere weigerde dat. Hij gaf alleen zijn achternaam.

Het Palestina Komitee Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb gevraagd om opheldering en om betere instructie van politieagenten alsmede om de supermarktbranche te informeren over grondrechten van burgers.  Voorts is een formele klacht ingediend bij de korpschef van de politie over het optreden van de agenten.

.

INSPECTIE SUPERMARKTEN (3 september 2016): OPENMINDED

Het Rotterdamse DocP inspectieteam voert regelmatig inspecties uit in supermarkten. Op zaterdag 3 september 2016 heeft het inspectieteam twee supermarkten in Overschie bezocht om te onderzoeken of er Israëlische producten werden verkocht. Eén van de deelnemers vertelt:

“Met drie mensen zijn we de winkels ingegaan; drie anderen bleven buiten staan met een groot waarschuwingsbord en informatiemateriaal. Voor de winkel informeerden we de klanten middels een flyer met daarop besmette  producten afkomstig van gestolen land van de Palestijnen. Wie deze producten koopt, steunt in feite de bezetting van Palestina.
dsc04049

Het Rotterdamse DocP inspectieteam voert regelmatig inspecties uit in supermarkten. Op zaterdag 3 september 2016 heeft het inspectieteam twee supermarkten in Overschie bezocht om te onderzoeken of er Israëlische producten werden verkocht. Eén van de deelnemers vertelt:

In de Lidl werden we vriendelijk ontvangen door de manager die ons verhaal aanhoorde over waarom we er waren. Hij liet ons ook meteen onze gang gaan. Bij de voorinspectie hadden we geen producten uit Israël gevonden en tot die conclusie kwamen wij ook toen we de schappen  controleerden. We waren daar heel erg  blij mee en hebben de manager dan ook onze complimenten gegeven en een flyer in de handen gedrukt. Wij hopen dat er bij een volgende inspectie ook niets gevonden wordt.

In de Plusmarkt werden we eerst voorgesteld aan een jongeman die meteen instemde met de inspectie en nadat we een mandje met een watermeloen, grapefruit en citroen hadden (alle Israëlische producten) troffen we de winkeleigenaar, die de tijd nam voor een uitgebreid gesprek. Hij vond de actie heel interessant en gaf aan dat hij er nooit bij stil had gestaan als hij producten inkocht. Op deze wijze hebben we weer een stukje bewustzijn we kunnen creëren. Het was een open en aangenaam gesprek! De winkeleigenaar gaf aan rekening te zullen gaan houden met onze actiedoelen. We overhandigden hem het formulier en ook de flyer.

Een geslaagde inspectie met open minded mensen en positieve uitkomsten!”
.

LICHT IN GAZA! Deze financiële campagne voor de Dar Es Salaam kliniek in de Gazastrook loopt al enkele jaren en werpt zijn vruchten af. Hieronder een impressie van de resultaten die de vele vrijwilligers hebben bereikt.

Het Dar Essalaam ziekenhuis in het zuiden van de Gazastrook verleent gratis of tegen een kleine vergoeding  medische zorg aan veelal arme mensen. Het ziekenhuis heeft net als alle andere gebouwen en woonhuizen te maken met een ernstig tekort aan elektriciteit. Israël heeft de enige elektriciteitscentrale in Gaza  gebombardeerd in de zomer van  2014. De centrale is nog steeds niet gerepareerd, ook omdat Israël de daarvoor benodigde goederen niet toelaat in de Gazastrook.

Per dag is er slechts zes uur stroom waar dat natuurlijk 24 uur zou moeten zijn, zeker voor een ziekenhuis.  Aggregaten met dieselolie zijn alternatieven die duur zijn en ook niet altijd voorradig. Om die reden heeft het samenwerkingsverband ‘Rotterdam voor Gaza’ na de bloedige aanval op Gaza in 2014 besloten om het ziekenhuis financieel te ondersteunen zodat het zonnepanelen kan aanschaffen om te voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte. Israël kan de zon immers niet wegbombarderen.

In 2015 zijn we er in geslaagd om door middel van verschillende acties zoals een benefietavond en collectes  een bedrag van € 15.000,- over te maken naar het ziekenhuis. Daarmee konden twee afdelingen voor stroom worden voorzien.

We besloten om deze actie ’Licht voor Gaza’ voor het jaar 2016 te continueren. Ook dit jaar collecteren we één keer per maand van maart t/m december  in het centrum van Rotterdam. Onze vaste standplaats is de hoek Lijnbaan en Korte Lijnbaan. Iedere tweede vrijdag van de maand staan we daar met een spandoek en vragen zo’n 10 tot 15 collectanten aan het winkelend  publiek een bijdrage. Ook delen we flyers uit om mensen te informeren over onze actie en over de situatie in Gaza.

Palestijnse actievoerders uit Amsterdam die o.a. elk weekend op de Dam staan met spandoeken en zich inzetten voor BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties), hebben zich solidair getoond door  een week in juli te collecteren voor hetzelfde doel. Zij hebben daarmee zo’n € 6000,- opgehaald, waarvoor onze hartelijke dank.

Daarnaast hebben wij een bedrag van € 5000,- ontvangen van de Vereniging  Meerwind, een vereniging  die zonder winstoogmerk drie windmolens exploiteert. Een deel van de winst van 2015 bestemden zij voor een project voor duurzame energie in een ontwikkelingsland. Wij hebben hierop ingeschreven en een geldbedrag ontvangen ( www.meerwind.nl).

Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we in de zomer van 2016 al twee keer een bedrag van € 10.000 hebben overgemaakt,  zodat het ziekenhuis verder kon gaan met de uitbreiding van zonnepanelen naar  andere afdelingen.

Zo maken vele bijdragen groot of klein een wezenlijk verschil voor de zieken in Gaza en zeker ook voor de medewerkers zoals dokters en verpleegkundigen  die hun belangrijke werk  kunnen uitvoeren met zo’n min mogelijk  stroomonderbrekingen. Bovendien kan het ziekenhuis hiermee een stap zetten naar een grotere zelfstandigheid van Palestijnen in de Gazastrook en naar een  grotere onafhankelijkheid van Israel.

Wil je een keer meehelpen collecteren, meld je dan aan! Volg de link rechts bovenaan deze pagina in het groene vlak (‘steun rotterdam voor palestina’).

Hieronder drie foto’s van de zonnepanelen en bijbehorende schakelkast.

 

 

 

LICHT IN GAZA

In deze duistere tijden wil Rotterdam voor Gaza een klein beetje licht brengen. Na de oorlog tegenlogo Dar Essalam kliniek Gaza ligt Gaza grotendeels in puin. Woningen, bedrijven, scholen en infra­structurele voorzieningen zijn weggebombar­deerd. Humanitaire hulp waaronder medische zorg is onmogelijk gemaakt. Alle vormen van solidariteit en menselijkheid zijn welkom.

De Gazastrook is een gebied zo groot als twee keer Texel waar 1.8 miljoen mensen wonen, waarvan 1.5 miljoen vluchteling is. Israël bezet Palestina, waaronder de Gazastrook. Het vormt samen met de Weste­lijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) de bezette Palestijnse gebieden. Israël con­troleert het luchtruim, de zee en het vervoer van personen of goederen. Transport is zeer beperkt toegestaan. Zo beperkt dat er voor veel goederen sprake is van een blokkade. De blokkade betreft ook essentiële nutsvoorzie­ningen zoals water en elektriciteit of humani­taire hulp.

“HET IS NOG NOOIT ZO DONKER GEWEEST”

logo Dar Essalam kliniekHet Dar Essalaam ziekenhuis helpt de allerarmsten in het zuiden van de Gazastrook. Door middel van het “Arme Patiënten Fonds” weet het ziekenhuis aan veel mensen die zorg nodig hebben gratis of tegen een kleine vergoeding zorg te verlenen of medicijnen te verstrekken. Ook dit ziekenhuis lijdt onder de bezetting door Israël. “Rotterdam voor Gaza” voert nu actie met het project “Licht voor Gaza”. De eerste fase van de campagne is voltooid en bracht 15.000 euro op. De eerste collectoren zijn geïnstalleerd! Er is echter nog meer hulp nodig dus we gaan door!

Geef gul op rekeningnummer NL 94 INGB 0006360364 ten name van Stichting Palestina te Rotterdam, onder vermelding van “Licht voor Gaza”.

(Stichting Palestina is een ANBI, uw giften zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Onder de knop “Stichting Palestina” vindt u meer informatie. Voor de collecte is vergunning verleend door de gemeente Rotterdam met kenmerk OV.0113401.2014).

Lees over het plaatsen van de zonnepanelen in het “Final Report Solar System Installation”
final report solar syst. installation – jan 2016

Het resultaat van uw donatie kunt u ook bekijken via deze link (naar You Tube): https://www.youtube.com/watch?v=sjo_BYpt82o&feature+youtu.be (Engelstalig).

“Like” de Dar Es Salaamkliniek op: https://www.facebook.com/dar.essalam.hospital101

Rotterdam voor Gaza: http://www.rotterdamvoorgaza.nl/

.