Home

Nu online: 1000 Palestijnse films
Cinema Palestina Werkgroep heeft haar database met zo’n 1000 Palestijnse films gelanceerd, zie www.palestinecinema.com

Het grootste deel van de films zijn films van regisseurs met een Palestijnse nationaliteit/achtergrond. Er zijn echter ook goede films gemaakt door andere regisseurs, waaronder Nederlandse en joods-Israëlische. Het uitgangspunt om opgenomen te worden in de database is of de film een bijdrage levert aan het verduidelijken van de situatie van de Palestijnen.

Om de database breed toegankelijk te maken is hij Engelstalig. Iedereen die geïnteresseerd is kan nu dus naar films over dit onderwerp zoeken: zowel documentaires als fictie-films, en van korte (shorts) tot avondvullende (feature) films.   Het doel is dat zoveel mogelijk mensen door het zien van deze films – waar en hoe dan ook – een beter beeld van de Palestijnse werkelijkheid krijgen, dit als tegenwicht voor de mondiaal gebrekkige berichtgeving in de media.

Van elke filmtitel vermeldt de database: naam regisseur, duur en onderwerp van de film, en jaar van uitkomen. Indien deze te vinden was, wordt er (na een klik op de titel) een uitgebreidere filmbeschrijving zichtbaar, plus een link naar een trailer en/of (soms) volledige versie. De filmtitels zijn alfabetisch geordend, met daaraan voorafgaand de met cijfers beginnende titels. Ook kun je films opzoeken via Search door zoektermen in te vullen. In de rubriek News staat informatie over toekomstige filmfestivals met Palestijnse films etc.   De database wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden en aangevuld. Mocht je films missen of andere informatie hebben, mail dan naar de Cinema Palestina werkgroep: palcin@nullxs4all.nl

.

De geldinzameling voor het Dar Essalam ziekenhuis in Gaza gaat verder!
Stichting de Wilde Ganzen verhoogt de opbrengst met 50% en de speciale inzameling voor hulp in het kader van de Coronacrisis zelfs met 100%! Lees hieronder verder…

Ook de Palestijnse gebieden, en in het bijzonder de Gazastrook, zijn getroffen door het Coronavirus. Ondanks de blokkades heeft het covid-19 virus hard toegeslagen; bovenop een al bestaande medische rampsituatie.

Daarom graag je aandacht en hopelijk je steun voor twee campagnes ten behoeve van het Dar Essalam ziekenhuis in Khan Younis. Het ziekenhuis waarmee de Stichting Palestina al een vele jaren durende relatie heeft; en waarvoor het Palestina Komitee Rotterdam en het brede samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza zich al net zo lang inzetten.

NOODHULP
Afgelopen week hebben we uit onze – nu uitgeputte – reserves een bedrag van €5.000 overgemaakt om het ziekenhuis in staat te stellen wat van de meest noodzakelijke middelen aan te schaffen om het virus buiten de eigen deur te houden en zo dus bewoners van Gaza noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren. Dat bedrag hadden we opgespaard dankzij een aantal donoren dat regelmatig een bedrag over maakt ten behoeve van “noodhulp”. Soms al jarenlang.

CAMPAGNE ‘OPERATIE GAZA”
Maar uiteraard is er nog veel meer nodig. Veel meer hulpmiddelen, dus veel meer geld van, hopelijk, veel meer mensen. Maar tegelijk met de roep om noodhulp, loopt ook de campagne “Operatie Gaza” van het brede samenwerkingsverband.

Een campagne om een noodzakelijk nieuw anesthesie apparaat aan te schaffen omdat het oude dringend aan vervanging toe is en operaties moeten blijven doorgaan. Ondanks het corona virus, maar ook nadat het virus bestreden is.

Helaas loopt deze campagne minder goed dan onze vorige campagnes, zoals die voor zonnecollectoren. De belangrijkste reden: het lukt ons niet om op straat te collecteren door de beperkende maatregelen die hier in Nederland genomen zijn.

Zo zijn de bewoners van de Palestijnse Gazastrook dus twee keer de dupe van de heersende pandemie. En daarom doen wij een beroep op jouw steun. Op je gift, op mogelijk je regelmatige donatie, maar ook om deze noodkreet zo veel mogelijk te verspreiden onder vrienden, verwanten, relaties en collega’s. Samen moeten we de bewoners van Gaza kunnen helpen.

Je kunt je bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Palestina, IBAN NL 94 INGB 0006360364; onder vermelding van “noodhulp” of “Operatie Gaza” (of beide, uiteraard).

Ook via Geef.nl kan je bijdragen aan onze campagnes.

Wilde Ganzen steunt de campagne “Operatie Gaza” met de 50% regeling: voor elke euro die wij inzamelen, legt Wilde Ganzen vijftig cent bij. 

 

 

 

Stichting Palestina is ANBI erkend. Giften zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst.
Voor meer informatie: www.rotterdamvoorgaza.nl of www.rotterdamvoorpalestina.nl .

Met heel veel dank voor je medewerking,
Bestuur Stichting Palestina

Stichting Palestina is een nieuwe financiële campagne gestart: “Operatie Gaza”

De Dar Essalamkliniek op de Gazastrook heeft een dringend beroep op de stichting gedaan om te blijven helpen. De vorige campagne heeft vruchten afgeworpen. Het ziekenhuis is grotendeels zelfvoorzienend geworden in de energievoorziening door het plaatsen van de zonnepanelen. Het ziekenhuis heeft verzocht of wij kunnen helpen bij het inzamelen van gelden voor een nieuw anesthesieapparaat. Wij hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Uiteraard hopen wij op uw donatie. U kunt uw bijdrage voor het ziekenhuis overmaken op rekeningnummer NL94INGB0006360364 ten name van Stichting Palestina in Rotterdam, onder vermelding van “medische hulp”. Of geef aan onze collectanten die u in de binnenstad van Rotterdam kunt tegenkomen. Inmiddels heeft Stichting “De Wilde Ganzen” toegezegd om ook deze campagne financieel te ondersteunen (de opbrengst wordt dan met 50% door De Wilde Ganzen verhoogd)

.

Kort verslag protestactie in Nijkerk bij het Israël Producten Centrum (19 december 2019)
lees verder…

Bekijk de indrukwekkende film “Conquer en Divide”
van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Bet’selem en zie hoe Israël de Palestijnen hun land afneemt. Lees verder…

.
Politieagenten schenden grondrechten van vrijwilligers van het Palestina Komitee Rotterdam. lees verder…

.
JOIN THE BDS-MOVEMENT to end Israel’s regime of injustice.
Als je wilt weten waarom, kijk dat dit korte filmpje van de Amerikaans organisatie Jewish Voice for Peace (in Engels op facebook).

.ISM logo

Speciale aandacht voor een bijzondere organisatie met bijzondere mensen: International Solidarity Movement
(lees verder…)

logo ISM