In de schijnwerper

In korte artikeltjes besteden wij aandacht aan binnen- en buitenlandse organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Palestijnse zaak. De teksten zijn veelal ontleend aan de website van de desbetreffende organisatie en nodigen hopelijk uit om verder te lezen op die website!

.

maart 2022. Alrowwad!

In veel vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bevinden zich culturele centra. Deze centra bieden de kampbewoners en dan met name de kinderen de gelegenheid om zich (naschools) bezig te houden met kunst, cultuur en andere creative vaardigheden. In Aïda-camp in Bethlehem (vlak onder Jeruzalem) bevindt zich zo’n centrum. Het heet “Alrowwad” (de Pionier) en wordt geleid door de charismatisch Abdelfattah Abusrour. Samen met zijn team van toegewijde medewerkers, biedt hij de kinderen van het kamp al vele jaren een veilige omgeving waar zij muziekinstrumenten leren bespelen, taalles krijgen, schilderen, teken, fotografie, computervaardigheden enz. enz. En niet te vergeten: waar zij de folkloristisch “dabke”-dans leren. Hun dabke-team heeft zelfs in het buitenland opgetreden. Aïda-camp heeft het tijdens de tweede intifada (2000-2005) zwaar te verduren gehad. De intifada is allang voorbij, maar nog regelmatig zijn er spanningen rondom het kamp waarbij de bewoner met Israëlische agressie worden geconfronteerd. Het zijn omstandigheden waarin kinderen kunnen radicaliseren. Abdelfattah Abousrour laat het daar echter niet bij zitten en opent de deuren van zijn centrum voor zoveel mogelijk jongeren om hun zoveel mogelijk kansen en hoop te bieden. Het komt voort uit zijn indrukwekkende visie: “onze kinderen moeten leren om te leven voor hun land in plaats van ervoor te willen sterven.”  En Alrowwad is er niet alleen voor kinderen, maar er zijn ook werkgelegenheidsprogramma’s voor vrouwen en vaardigheidstrainingen voor volwassenen in het algemeen. Zijn inspanning om kinderen en andere bewoners van het kamp op deze manier iets positiefs mee te geven, is een vorm van geweldloos verzet tegen de Israëlische bezetting: “Beautiful Resistance” noemt hij dat. Het is al jaren het motto van het centrum. Alrowwad is erin geslaagd te groeien. In het centrum is zelfs een guesthouse voor vrijwilligers of toeristen. Neem dus contact op met het centrum als je wilt ervaren hoe het is om in een Palestijnse vluchtelingenkamp te verblijven. Vanuit het kamp kom je gemakkelijk in het centrum van de stad waar veel historische/toeristische gebouwen en plaatsen bezocht kunnen worden. Alrowwad ontvangt (na aanmelding) ook vrijwilligers uit de hele wereld. Heb jij een vaardigheid (taal, kunst, fotografie enz.) die jij op de kinderen van Alrowwad zou willen overbrengen? Bezoek dan eens de vrijwilligerspagina op de website van Alrowwad! 

.

Mei 2015
De activisten van het International Solidarity Movement (ISM) voegen de daad bij het woord en accepteren de consequenties. Lees verder en maak kennis met een bijzondere organisatie van bijzondere mensen.

Nabi Saleh demo

Traangasaanval in Nabi Saleh tijdens de “vrijdag-demonstratie”

Het ISM is gevormd in 2001 en wordt geleid door Palestijnen. De activisten van het ISM komen uit de hele wereld en hebben verschillende achtergronden. Ze vormen daardoor een bont internationaal gezelschap, maar zijn eendrachtig in hun strikt geweldloze verzet tegen de diepgewortelde en systematische onderdrukking van de Palestijnen door Israël. De ISM-activisten volgen de Palestijnen in hun geweldloze strijd. Dat betekent dat het ISM nooit zelf acties zal entameren, maar Palestijnen bijstaat als zij zich geweldloos verzetten tegen de bezetting. Daarmee is het tevens doel van het ISM omschreven, namelijk het steunen van het verzet van Palestijnse burgers tegen de bezetting door bijvoorbeeld bij hen te zijn als het Israëlische leger hun boomgaarden vernielt, door zij aan zij met hen te demonstreren tegen de bezetting, door Palestijnse kinderen naar school te begeleiden als die onderweg door Israëlische kolonisten worden lastiggevallen, door Palestijnen bij te staan als hun huis door het Israëlische leger wordt gesloopt, door te observeren bij checkpoints. Het zijn slechts een paar situaties waarin ISM-activisten solidair zijn met de Palestijnen.

Er zijn zelfs ISM-activisten die letterlijk tussen een Israëlische soldaat en een bedreigde Palestijn in gaan staan als het erop aankomt. En als daarbij klappen vallen zijn zij bereid die op te vangen, want zoals gezegd voegen ISM-activisten de daad bij het woord en accepteren zij de consequenties. En helaas blijft het soms niet bij klappen. Op 16 maart 2003 werd de Amerikaanse Rachel Corrie omvergereden door een Israëlische bulldozer, toen zij samen met andere activisten een Palestijns huis wilde beschermen dat het Israëlische leger wilde slopen. Corrie overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Op 11 april 2003 wordt de Britse Thomas Hurndall door het Israëlische leger neergeschoten als hij Palestijnse kinderen van een Israëlische tank probeert weg te geleiden. Hij overlijdt begin 2004 aan zijn verwondingen. Verder zijn er meerdere activisten die – soms zwaar – gewond zijn geraakt tijdens acties, bijvoorbeeld als zij werden getroffen door kogels of traangasgranaten die door het Israëlische leger werden afgevuurd (zoals Tristan Anderson in 2009 en Emily Henochowicz in 2010). Het zal geen verrassing zijn dat de ISM-activisten een doorn in het oog van het Israëlische leger zijn. Als ISM-activisten worden gearresteerd, is het niet uitzonderlijk dat zij het land worden uitgezet en een bepaald aantal jaren geen inreisvisum meer krijgen. In brede lagen van de Palestijnse bevolking genieten de ISM-activisten echter veel respect.

Het ISM is altijd op zoek naar vrijwilligers. Bezoek de ISM-website voor meer informatie: http://palsolidarity.org/

Wie zich aanmeldt bij het ISM krijgt een tweedaagse intensieve training in de zogenoemde “non-violent en direct action methods and principles”. In verschillende Palestijnse steden heeft het ISM appartementen waar hun activisten kunnen verblijven en van waaruit ze worden ingezet. In veel landen zetten ex-vrijwilligers afdelingen op. De website van de Nederlandse afdeling is te raadplegen op: https://ismnl.wordpress.com/

poster Rachel Corrie download

Rachel Corrie

Thomas HurndallTom Hurndall

 

.
Februari 2014
TA’AYUSH

Taayush

Wij, Arabieren en Joden, Israëliërs en Palestijnen, leiden een leven omringd door muren en prikkeldraad: De Muur van scheiding, racisme en discriminatie tussen Joden en in Israël levende Arabieren; de Muur van Apartheid, afsluitingen en bezetting die Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Gaza omringd; en de Muur van oorlog die alle inwoners van Israël omringd, zolang Israël een gewapend fort in het hart van het Midden-Oosten blijft.

Zo motiveren de activisten van Ta’ayush de oprichting van hun organisatie.

Ta’ayush (Arabisch voor “samenleven”) is een vrijwilligersorganisatie door Israëliërs en Palestijnen die in het najaar van 2000 is opgericht. Het doel was om muren van racisme en onderscheid tussen Joden en Arabieren op te heffen door een Arabisch-Joods partnerschap aan te gaan. Gezamenlijk streven zij naar een toekomst waarin gelijkheid, rechtvaardigheid en vrede heerst. Deze doelstelling willen ze bereiken door vreedzame solidariteitsacties te organiseren om de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden te beëindigen en om volledige gelijkheid tussen Joden en Arabieren te bewerkstelligen.
demonstration Bil'in    Ta'ayush Hebron Hills
Links: vreedzame Palestijnse, Israëlische en internationale demonstranten worden beschoten met Israëlische traangasgranaten in het Palestijnse dorpje Bil’in.
Rechts: Ta’ayush-activisten gaan de confrontatie aan met het Israëlische leger in de heuvels ten zuiden van Hebron om Palestijnse boeren te beschermen.

Ta’ayush houdt zich ver van ideologische discussies en concentreert zich op actievoeren. Ta’ayush heeft voedselkonvooien naar Palestijnse dorpen en steden georganiseerd evenals lawaaidemonstraties bij Palestijnse gevangenissen.  Ta’ayush is met name actief op het gebied van deelname aan Palestijns-Israëlische vreedzame demonstraties tegen de Apartheidsmuur op bezet Palestijns gebied en mobiliseert activisten voor deelname aan die demonstraties (zie linkerfoto hierboven). Ook organiseert Ta’ayush wekelijkse solidariteitsacties met Palestijnse boeren  in de heuvel ten zuiden van de Palestijnse stad Hebron. Vaak worden deze boeren lastig gevallen (of zelfs aangevallen) door Israëlische extremistische kolonisten (zie rechterfoto).

Ook werkt Ta’ayush samen met andere groepen (zoals The Rabbis for Human Rightsl) bij solidariteitsacties zoals het helpen met de Palestijnse olijvenoogst, het herbouwen van verwoeste huizen en het begeleiden van Palestijnse kinderen naar school. Verder roept het haar activisten op tot deelname aan incidentele acties zoals de demonstratie bij de ambtswoning van de premier van Israël op 31 augustus 2010 naar aanleiding van de Israëlische aanval op het Gaza-flotilla. Lees verder op: http://www.taayush.org
.

Augustus 2013
ISRAELI COMMITTEE AGAINST HOUSE DEMOLITION
De mensenrechten- en vredesorganisatie “Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD,logo ICAHD “Israëlisch Comité tegen de Sloop van Huizen”) is in 1997 opgericht met als doel een einde te maken aan de bezetting van de Palestijnen door Israël. Als middel van verzet bijt het ICAHD zich vast in Israëls beleid om Palestijnse huizen te slopen in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden. In 2010 kreeg  het ICAHD een speciale raadgevende status in de Economische en Sociale Raad van de VN.

Jeff Halper AlterPoliticsIn 2006 werd dr. Jeff Halper, mede-oprichter en directeur van het ICAHD, genomineerd voor de Nobelprijs voor Vrede. Hij noemde de activiteiten van het ICAHD een middel om zowel de Palestijnen als de Israëliërs te bevrijden van het juk van structureel geweld en om gelijkheid tussen hen te bewerkstelligen door de menselijkheid die zij delen te erkennen en te vieren. (Foto: AlterPolitics)

De Palestijnen in de Bezette Palestijnse Gebieden, Oost-Jeruzalem daaronder begrepen, ondergaan nog steeds geweld, verdrijving, inbeslagname en onteigening als gevolg van de langdurige bezetting door Israël bezetting. In de meeste gevallen wordt het internationaal recht daarbij geschonden. Op de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem is sloop een voorname oorzaak van de vernietiging van eigendom.

demolution foto gazasolidarityVolgens schattingen van het ICADH gebaseerd op informatie van verschillende Israëlische, Palestijnse en internationale organisaties zijn sinds 1967 ongeveer 27.000 Palestijnse bouwwerken in de Bezette Palestijnse Gebieden gesloopt. (Foto: Gazasolidarity)

Het ICAHD verzet zich op verschillende manieren tegen het slopen van huizen. Ten eerste door actierebuilding ICAHD activestills te voeren tegen het slopen van Palestijnse Huizen (“direct action”): leden van het ICAHD blokkeren bulldozers die huizen gaan slopen met hun eigen lichaam. Het ICAHD mobiliseert ook honderden Israëliërs en Palestijnen om gesloopte huizen te herbouwen (zie foto hiernaast) als daad van verzet.

Verder verzamelt en analyseert het ICAHD informatie en organiseert het reizen door de bezette gebieden. ICAHD-medewerkers en –activisten maken buitenlandse reizen om over het werk van het ICAHD te spreken. Lees verder op: http://www.icahd.org/
Jerusalem-demolition foto GMJ-na(foto: GMJ-na).