BDS acties

Voor de agenda met landelijke activiteiten verwijzen wij u naar de website van het Nederlands Palestina Komitee: http://www.palestina-komitee.nl/agenda

BDS staat voor Boycot, Disvestment and Sanctions. In Rotterdam organiseert het Palestina Komitee Rotterdam geregeld BDS-acties.

.

Met onze jaarlijke dadelcampagne willen wij consumenten bewust maken van het Israelische gesjoemel met dadels. Israelische ondernemers hebben de lucratieve dadelteelt grotendeels in handen, ook in bezet Palestijns gebied.

Hadiklaim is een groot Israelisch bedrijf dat op een zwarte lijst van de VN staat, omdat het met name in illegale Israelische nederzettingen opereert in bezet Palestijns gebied. Hadiklaim verhandelt dadels gekweekt op van Palestijnen geroofde grond en geteeld met water dat toebehoort aan Palestijnen. Daarmee schendt het op grote schaal de mensenrechten van Palestijnen.

Hadiklaim profiteert niet alleen van de roof van Palestijns grondgebied maar draagt ook bij aan de instandhouding van de illegale nederzettingen. Door Hadiklaim-producten door te verkopen aan consumenten schenden winkels het internationaal recht en handelen zij in strijd met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Medjoul dadels van Hadiklaim worden in Nederland verkocht onder merknamen als Bomaja, King Solomon en Jordan River. Hadiklaim heeft sinds kort een Nederlands dochterbedrijf Palmfruits BV. Onder die naam brengt het dadels en dadelproducten uit op de Europese markt, waarbij het Land van Oorsprong vaak onzichtbaar is.

Ook Mehadrin is een grote dadelproducent en exporteur. Mehadrin produceert ook citrusvruchten en ander fruit zoals avocado’s en granaatappels. Mehadrin heeft bovendien verschillende dochterondernemingen in Europa, waaronder Nederland.

Israelische dadelexporteurs doen hun uiterste best om verwarring te zaaien, door geen land van oorsprong te vermelden, en veel verschillende en ook fake Arabische verpakkingen te gebruiken. Bomaja dadels heeft als opschrift  “The Peanut Company”. Deze dadels van Hadiklaim worden verkocht door bijna alle supermarkten,  evenals Shomisa dadels. De verpakkingen zijn obscuur; op Shomisa verpakkingen staan Arabische letters en een gesluierde vrouw. De vermelding van land van oorsprong ontbreekt.

Intussen ervaren Palestijnse dadelhandelaren grote obstakels om hun producten op de Europese markt te krijgen, zoals gebrek aan koelfaciliteiten in Israelische havens, en eindeloze wachttijden voor checkpoints, omstandigheden die niet optimaal zijn voor de kwaliteit van hun producten, laat staan voor de concurrentie met Israelische handelaren voor wie deze obstakels niet gelden.

De campagne “Israelische Medjoel is Foute Boel” is een samenwerking tussen Palestina Komitee Rotterdam en docP – BDS Nederland.

.

Kort verslag protestactie in Nijkerk bij het Israël Producten Centrum (19 december 2019)

Op 19 december organiseerde DocP (Diensten en Onderzoek Centrum Palestina) een boycotactie bij het Israël Producten Centrum in Nijkerk. Ja wel in Nijkerk, in het hart van SGP-land. In de Israëlwinkel worden producten verkocht uit de nederzettingen, gebouwd op geroofde Palestijnse grond. Er worden wijnen  verkocht uit Hebron (“Judean Hills”) en de Golan Hoogvlakte,  cosmetica,  dadels, houtsnijwerk.  Dat alles werd te koop aangeboden tijdens de “feestelijke verwenavond” in het kader van Kerst en Oud- en Nieuwjaar.

Onder de actievoerders die uit het hele land kwamen, bevonden zich ook enkele leden van Palestinakomitee Rottedam. Er werden leuzen geroepen zoals “Bezettingswijn schande, bloed aan je handen!” Dat laatste zou toch ook in Nijkerk en omgeving begrepen moeten worden. Er werd actie gevoerd met behulp van spandoeken, Palestijnse vlaggen, een megafoon  en vuurkorven (om zich aan te verwarmen tijdens een regenachtige avond).

Tijdens de actie stonden wel 6 bewakers voor de winkel opgesteld. Vanuit het winkelgebouw werden op volle sterkte kerstliederen ten gehore gebracht. Het publiek zong echter niet mee.

Enkele sprekers waren Jan ter Haar (”In Israël staat de Apartheid.godsgruwelijk, nog helemaal overeind”),  Benji de Levie van Palestinakomitee Rotterdam (“Israël pleegt dagelijks landroof, bedreigt Palestijnen, vernietigt hun huizen, tegen het internationaal recht in), Jaap van der Vinne (“Sta op, ga op weg, doe iets”),

Er werden alternatieve kerstliederen gezonden, zoals een persiflage op “De herdertjes lagen bij nachte”, “Komt allen tezamen voor vrij Palestina en “O-lijvenboom, O-lijvenboom”.

Aan de actie is in de lokale media aandacht besteed door AD/editie Amersfoort e.o., Nijkerk Nieuws en RTL Veluwe.

.

Politieagenten schenden grondrechten van vrijwilligers van het Palestina Komitee Rotterdam

Op zaterdag 27 mei 2017 hebben leden van het Rotterdamse Palestina Komitee (PKR) weer getracht een supermarktinspectie uit te voeren in het kader van de door het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) geïnitieerde landelijke BDS-campagne.

Niet voor de eerste keer en helaas waarschijnlijk ook niet voor de laatste keer, want jarenlang overleg met de levensmiddelenbranche (i.c. het CBL) en de Nederlandse OESO vertegenwoordiging, hebben niet geleid tot een duidelijke afspraak met de branche inzake producten uit de Israëlische nederzettingen op bezet en geroofd Palestijns grondgebied. Niet voor wat betreft het weren van producten van profiteurs van die bezetting, zelfs niet wat betreft het duiden van die producten (hoe onnozel een dergelijke daad ook is: een fietsenwinkel heeft immers ook niet een rek met “wederrechtelijk toegeëigende rijwielen” in de zaak staan).

Het inspectieteam heeft gekozen voor twee supermarkten aan het Bentinckplein. Tegen de verwachting –en de ervaring in- werden het team bij de aankondiging van de inspectie bij AH door de manager –na ruggenspraak met zijn hoofdkantoor-  gesommeerd het pand te verlaten “omdat inspecties door de week worden toegestaan, maar niet op zaterdag”.  Uiteraard is daaraan gehoor gegeven en is gestopt met de inspectie én met het flyeren op het plein bedoeld om het winkelend publiek te informeren over de reden van inspectie.

Het inspectieteam trok toen naar het eveneens aan het Bentickplein gelegen filiaal van Dirk van den Broek; en daar herhaalde zich min of meer hetzelfde verhaal: de AH-manager had zijn Dirk-collega ingeseind. Maar ook de politie gebeld.

De agenten die toen aankwamen bleken geen gewone (buurt)agenten te zijn, maar forse en van o.a. lange wapenstok voorziene politieagenten.

Zij sommeerden het inspectieteam, na legitimatie en –waarschijnlijk- opmaken van proces-verbaal- te stoppen met flyeren en het Bentinckplein te verlaten. Volstrekt tegen de fundamentele burgerrechten in, want het team vormde geen belemmering voor het publiek, riep niet op tot ongeoorloofde daden en maakte geen lawaai of iets dergelijks. De agenten gaven als reden “dat de AH-manager had geklaagd”.  Volgens hem zou het inspectieteam wel zijn winkelend publiek hebben belemmerd. Iets wat absoluut en op geen enkele wijze het geval was. Eén van de teamleden stond op ongeveer vier of vijf meter van de ingang te flyeren; de andere teamleden  op tien meter of meer.

Desgevraagd gaf één van beide agenten zijn dienstnummer; de andere weigerde dat. Hij gaf alleen zijn achternaam.

Het Palestina Komitee Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb gevraagd om opheldering en om betere instructie van politieagenten alsmede om de supermarktbranche te informeren over grondrechten van burgers.  Voorts is een formele klacht ingediend bij de korpschef van de politie over het optreden van de agenten.

.

INSPECTIE SUPERMARKTEN (3 september 2016): OPENMINDED

Het Rotterdamse DocP inspectieteam voert regelmatig inspecties uit in supermarkten. Op zaterdag 3 september 2016 heeft het inspectieteam twee supermarkten in Overschie bezocht om te onderzoeken of er Israëlische producten werden verkocht. Eén van de deelnemers vertelt:

“Met drie mensen zijn we de winkels ingegaan; drie anderen bleven buiten staan met een groot waarschuwingsbord en informatiemateriaal. Voor de winkel informeerden we de klanten middels een flyer met daarop besmette  producten afkomstig van gestolen land van de Palestijnen. Wie deze producten koopt, steunt in feite de bezetting van Palestina.
dsc04049

Het Rotterdamse DocP inspectieteam voert regelmatig inspecties uit in supermarkten. Op zaterdag 3 september 2016 heeft het inspectieteam twee supermarkten in Overschie bezocht om te onderzoeken of er Israëlische producten werden verkocht. Eén van de deelnemers vertelt:

In de Lidl werden we vriendelijk ontvangen door de manager die ons verhaal aanhoorde over waarom we er waren. Hij liet ons ook meteen onze gang gaan. Bij de voorinspectie hadden we geen producten uit Israël gevonden en tot die conclusie kwamen wij ook toen we de schappen  controleerden. We waren daar heel erg  blij mee en hebben de manager dan ook onze complimenten gegeven en een flyer in de handen gedrukt. Wij hopen dat er bij een volgende inspectie ook niets gevonden wordt.

In de Plusmarkt werden we eerst voorgesteld aan een jongeman die meteen instemde met de inspectie en nadat we een mandje met een watermeloen, grapefruit en citroen hadden (alle Israëlische producten) troffen we de winkeleigenaar, die de tijd nam voor een uitgebreid gesprek. Hij vond de actie heel interessant en gaf aan dat hij er nooit bij stil had gestaan als hij producten inkocht. Op deze wijze hebben we weer een stukje bewustzijn we kunnen creëren. Het was een open en aangenaam gesprek! De winkeleigenaar gaf aan rekening te zullen gaan houden met onze actiedoelen. We overhandigden hem het formulier en ook de flyer.

Een geslaagde inspectie met open minded mensen en positieve uitkomsten!”