Palestina Komitee Rotterdam

Het Palestina Komitee Rotterdam kent drie doelstellingen:

  • De bewoners van de Rotterdamse regio informeren over het lot van de Palestijnen en hun strijd voor zelfbeschikking en tegen bezetting; voor terugkeer van de vluchtelingen en tegen achterstelling en racisme;
  • Politici en beleidsmakers activeren om druk uit te oefenen om die rechten gerealiseerd te krijgen die zijn vastgelegd in resoluties van de Verenigde Naties en in internationale verdragen en conventies;
  • Daadwerkelijke solidariteit met de zaak voor vrijheid en democratie voor Palestina organiseren; soms in de vorm van concrete hulpacties. Het lot van de Palestijnse vluchtelingen en hun onvervreemdbaar recht op terugkeer, vormen hierbij vaak een speerpunt.

Het PKR is niet verbonden aan enige politieke partij of richting; noch in Nederland, noch in Palestina. Het voelt zich onderdeel van een mondiale strijd voor zelfbeschikking, democratie en mensenrechten en tegen onderdrukking en racisme.Het PKR staat voor een democratisch en seculier staatsbestel.
Het PKR is geassocieerd met het Nederlands Palestina Komitee
.

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) streeft naar versterking van de solidariteit met het Palestijnse volk. Het ondersteunt het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking, het recht op een onafhankelijke Palestijnse staat, alsook het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woongebieden.

Daartoe verschaft het NPK informatie over de dagelijkse werkelijkheid en de politieke, sociale en economische strijd van Palestijnen. Het veroordeelt iedere poging om buiten het Palestijnse volk om over zijn lot te beslissen.

Volgens het NPK vormt de eerste voorwaarde voor het bereiken van een rechtvaardige vrede een eind aan de ontrechting van Palestijnen door de staat Israel. Het discriminerende karakter voor Palestijnen van het zionistische staatsbestel dient aan de kaak gesteld te worden, evenals de expansiepolitiek van de staat Israel.

Daarnaast vraagt het NPK aandacht voor de Palestijnen in de diaspora, die in veel gevallen aan onderdrukking blootstaan.

Het NPK roept op tot steun aan alle bewegingen – met name in Palestina en Israel – die zich daadwerkelijk inzetten voor een rechtvaardige oplossing van het Palestijns-Israelisch conflict.

Het NPK werkt samen met organisaties in de strijd tegen racisme en andere vormen van discriminatie.