Stichting Palestina

Informatie met betrekking tot de ANBI status van de Stichting Palestina staat onderaan deze pagina.

Actievoeren, bewustwordingscampagnes, demonstraties, informatievoorziening, lobbywerk en boycotacties vormden van meet af aan de belangrijkste middelen van het Palestina Komitee Rotterdam om de Palestijnse zaak te steunen.

Vaak gekoppeld aan een concrete zaak: een schending door de Israëli’s van het internationaal recht, of de rechten van de mens; bruut geweld; armoede of gezondheidsproblematiek.

Voor veel mensen bleken dergelijke tastbare en zichtbare zaken niet alleen een duidelijkere brug naar de achterliggende problematiek, maar ook een eigenstandig middel om solidariteit en betrokkenheid te vergroten.

In 1997 is daarom vanuit het Palestina Komitee Rotterdam de Stichting Palestina opgericht, met als belangrijkste doel het steunen van humanitaire acties ten behoeve van Palestina en de Palestijnen.

Talrijke geldinzamelingsacties heeft de Stichting Palestina sinds haar oprichting georganiseerd, altijd gecombineerd met activiteiten om informatie te verschaffen aan – in de eerste plaats – de inwoners van groot-Rotterdam en om de bewustwording van de Palestijnse zaak te vergroten.

Was de allereerste campagne vooral gericht op economie en ecologie – Plant een Boom voor Palestina – al vrij snel daarna volgden de campagnes die tot nu doorgaan: medische acties om de ergste nood te lenigen. Een gehandicaptenbus voor het vluchtelingenkamp Rashidiye in Libanon, steun aan klinieken, ziekenhuizen en revalidatieprojecten op zowel de Westelijke Jordaanoever als in de Gazastrook.  Soms afgewisseld met kleine projecten die de culturele participatie van vooral kinderen en jongeren bevorderen via theater of beeldende vorming.

De Stichting Palestina kon en kan deze steun alleen verlenen dankzij de donaties van honderden mensen uit groot-Rotterdam en ver daarbuiten.

De Stichting Palestina staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 41136434.

Informatie met betrekking tot de ANBI-status.

Naam instelling:
Stichting Palestina

RSIN of fiscaal nummer:
8070.14.709

Postadres:
Lloydkade 645
3024 WX  Rotterdam

Doelstelling:
Zie bovenaan deze pagina.

Functie en namen van bestuurders:
Voorzitter: Benji de Levie
Secretaris: Marcel Akkerman
Penningmeester: Wim Thierens
Lid: Anne Verzijl

Beloningenbeleid:
Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen door hen gemaakte (noodzakelijke) onkosten tot een redelijk bedrag worden vergoed.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Jaaroverzicht St.P 2013
Jaaroverzicht St.P 2014
Jaaroverzicht St.P 2015
Jaaroverzicht St.P 2016
Jaaroverzicht St.P. 2018
Jaaroverzicht St.P 2019
Jaaroverzicht St. P 2020
Jaaroverzicht St. P 2021
Jaaroverzicht St. P 2022

Beleidsplan
Jaarplan St.P 2014
Jaarplan St.P 2015
Jaarplan St.P 2016
Jaarplan St.P 2017
Jaarplan St.P 2018
Jaarplan St.P 2019
Jaarplan St.P 2020
Jaarplan St.P 2021
Jaarplan St. P 2022
Jaarplan St. P 2023

Financiële verantwoording
St.P jaarrekening 2013 Balans
St.P jaarrekening 2013 Overzicht
St.P jaarrekening 2013 Staat van inkomsten en uitgaven

St.P. jaarrekening 2014 Balans
St.P. jaarrekening 2014 Staat van inkomsten en uitgaven

St.P. jaarrekening 2015 Balans
St.P. jaarrekening 2015 Staat van inkomsten en uitgaven

St.P. jaarrekening 2016 Balans
St.P. jaarrekening 2016 Baten en lasten

St.P. jaarrekening 2017 Balans
St.P. jaarrekening 2017 Baten en lasten

 St.P. jaarrekening 2018 Balans

St. P jaarrekening 2019

St.P jaarrekening 2020

St. P jaarrekening 2021 Balans
St P jaarrekening 2021 Baten en lasten

St. P. jaarrekening 2022 Balans
St. P. jaarrekening 2022 Baten en Lasten