Doneren / meedoen

De Stichting Palestina en het Palestina Komitee Rotterdam ontvangen geen enkele vorm van subsidie. Alle werkzaamheden en activiteiten kunnen slechts uitgevoerd worden door de steun van donateurs en vrijwilligers. STEUN ONS WERK…. 

ALS DONATEUR:
U kunt ons financieel steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer 6360364 (IBAN NL94INGB0006360364) ten name van Stichting Palestina in Rotterdam. Vermeld er dan bij welk doel u steunt: “organisatie” of “medische hulp”. De Stichting Palestina is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u “organisatie” invult, komt uw bijdrage ten goede aan de actiekas van het Palestina Komitee Rotterdam. Uit deze kas financieren wij informatieverspreiding, onderzoek, acties, bijeenkomsten, bewustwordingscampagnes, enzovoorts.

Als u “medische hulp” invult, komt uw bijdrage ten goede aan humanitaire acties, vooral medische hulp, die in de huidige campagne is bestemd voor het Dar Essalam ziekenhuis in Khan Younis (Gaza).

OF ALS VRIJWILLIGER:
Als u – in antwoord op vernietiging, ontrechting, armoede en onderdrukking – de Palestijnse zaak actief wilt steunen als vrijwilliger, neemt u dan contact op voor een kennismaking.

Als vrijwilliger kunt u meedoen aan bijvoorbeeld handtekeningenacties en collectes, het meehelpen met de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en het bemannen van onze kraam op markten en manifestaties.